Gmina Chojnów

Aktualności - rok 2018

  • -

Nowe drogi w Gminie Chojnów

Gmina Chojnów w 2018 roku w ramach przyznanego dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2018 wykonała dwa zadania obejmujące przebudowę nawierzchni dróg gminnych w miejscowościach Rokitki oraz Goliszów.
W terminie od 17 lipca do 5 września Firma Budowlana „FOBIS” sp. z o.o. z Lubina wykonywała  przebudowę nawierzchni jezdni w Rokitkach o długości 261 mb, skrzyżowania z drogą powiatową nr 2211D oraz budowę chodnika z jednej strony jezdni.
Przebudowę nawierzchni jezdni wykonano w technologii bitumicznej o szerokości zmiennej od 4 do 5m, chodnik o nawierzchni z kostki betonowej szerokości 1,2m ograniczony krawężnikami betonowymi oraz obrzeżami betonowymi . Ponadto wykonano pobocze tłuczniowe skropione emulsją asfaltową, zejścia oraz zjazdy na posesje z kostki betonowej.
Wykonano również wpust deszczowy, który odprowadzono do studni chłonnej, w miejscu gdzie występowało po opadach atmosferycznych duże zastoisko wody.
W terminie od 18 lipca do 31 października Firma Budowlana „FOBIS” sp. z o.o. z Lubina wykonywała przebudowę nawierzchni drogi gminnej w Goliszowie o łącznej długości 219mb wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 2194D.
Przebudowę nawierzchni jezdni wykonano w technologii bitumicznej o szerokości zmiennej od 3 do 3,5m. Ponadto wykonano pobocze tłuczniowe skropione emulsją asfaltową, bitumiczne zejścia oraz zjazdy na posesje i drogi gminne.

Zadania mogły być zrealizowane  dzięki otrzymanym środkom z Unii Europejskiej w ramach Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.  7 czerwca 2018 r. Gmina Chojnów zawarła z Województwem Dolnośląskim umowę nr 00377-6935-UM0110789/18 o przyznanie pomocy w wysokości 207.560,00 zł na operacją „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Rokitkach w Gminie Chojnów” oraz umowę o przyznanie pomocy  nr 00377-6935-UM0110790/18 w wysokości 120.984,00 zł na operacje pod nazwą: „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Goliszowie  w Gminie Chojnów”.

Celem operacji jest podniesienie jakości życia lokalnej społeczności poprzez zapewnienia bezpieczeństwa drogowego, a przede wszystkim zwiększenie komfortu i dostępu do obiektów użyteczności publicznej, w których świadczone są usługi społecznej, zdrowotne, opiekuńczo-wychowawcze lub edukacyjne dla ludności lokalnej, mające wpływ na zintensyfikowanie procesu włączenia społecznego. Operacja przyczyni się do rozwijania aktywności społeczności lokalnej. Zadanie, poprzez zapewnienie bezpieczeństwa i poprawę estetyki obszaru ma wpływ na rozwój oferty turystycznej, promocję regionu wśród mieszkańców Wrzosowej Krainy.

  • -
  • goliszw1.jpg
  • goliszw2.jpg
  • rokitki 1.jpg
  • rokitki 2.jpg

wstecz

Kontakt

Gmina Chojnów
ul. Fabryczna 1,
59-225 Chojnów
tel. +48 76 818 85 02

e-mail: urzad@gmina-chojnow.pl

Banery

Stopka