Gmina Chojnów

Aktualności - rok 2018

  • -

Nowy kierownik GZZOP wciąż poszukiwany

W zakończonym 27 grudnia konkursie na stanowisko Kierownika Gminnego Zespołu Zakładów Opieki Podstawowej w Chojnowie z siedzibą w Krzywej nie udało się wybrać nowego kierownika z powodu braku wymaganej liczby kandydatów, określonej w Regulaminie. Wójt Gminy Chojnów ogłosił nowy konkurs na to stanowisko. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Chojnów przy ul. Fabrycznej 1 w Chojnowie w pokoju 103 lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy Chojnów, ul. Fabryczna 1, 59-225 Chojnów, w zamkniętej kopercie z adnotacją: "Konkurs na stanowisko Kierownika Gminnego Zespołu Zakładów Opieki Podstawowej w Chojnowie z siedzibą w Krzywej" wraz z podaniem imienia i nazwiska, adresu i numeru telefonu kontaktowego kandydata na stanowisko objęte konkursem.

Oferty można składać do dnia 18.01.2018 r. do godziny 12:00. Oferty, które wpłyną do Urzędu Gminy Chojnów po wyżej określony terminie, nie będą rozpatrywane.

Szczegółowe wymagania i informacje znajdują się w ogłoszeniu:

 

wstecz

Kontakt

Gmina Chojnów
ul. Fabryczna 1,
59-225 Chojnów
tel. +48 76 818 85 02

e-mail: urzad@gmina-chojnow.pl

Banery

Stopka