Gmina Chojnów

Aktualności - rok 2018

  • -

Zebranie sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Rokitkach

W sobotę, 3 lutego 2018 r. w sali wiejskiej odbyło się zebranie sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Rokitkach.
W tym roku strażaków swoją obecnością zaszczyciło wielu wspaniałych gości: Poseł na Sejm RP - Pani Elżbieta Witek, Dolnośląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej - st. bryg. Adam Konieczny, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Legnicy - dh Zbigniew Biłyk, Wicestarosta Powiatu Legnickiego - Krzysztof Sowiński, Sekretarz Gminy Chojnów - Pani Honorata Tajchman - Rękoś, Przewodniczący Rady Gminy Chojnów Bogdan Styrkowiec, Komendant Miejski PSP w Legnicy - bryg. mgr inż. Zdzisław Sokół, Dowódca Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 3 w Chojnowie - mł. bryg. mgr Ryszard Kawka, Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Legnicy - mł. bryg. mgr inż. Wojciech Huk, Zastępca Dowódcy Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 3 w Chojnowie - st. kpt. dr inż. Paweł Dąbrowa

Uczestników zebrania powitał Prezes OSP Rokitki – dh Piotr Dąbrowa, który następnie przedstawił sprawozdanie z działalności jednostki. Zgromadzeni mogli również zapoznać się ze sprawozdaniem finansowym, sprawozdaniem z działalności ratowniczo-gaśniczej oraz sprawozdaniem komisji rewizyjnej. Na koniec po zaakceptowaniu i przyjęciu wszystkich sprawozdań członkowie stowarzyszenia jednogłośnie zagłosowali za udzieleniem absolutorium Zarządowi OSP.

Podczas zebrania głos zabierali zaproszeni goście, wyrażając swoją pełną aprobatę dla działań i kierunku rozwoju OSP Rokitki.

Pani Poseł Elżbieta Witek w swoim przemówieniu nie szczędziła pochwał dla jednostki, jednocześnie zadeklarowała chęć przynależności do jednostki jako członek honorowy.

Prezes zarządu OSP, dh Piotr Dąbrowa, w imieniu druhów oraz Zarządu OSP w Rokitkach złożył wyrazy wdzięczności posłance za wsparcie udzielone stowarzyszeniu w 2017 roku, dzięki któremu możliwe było zrealizowanie szeregu działań na rzecz mieszkańców Gminy Chojnów.

Podziękowanie i symboliczne kwiaty na ręce Pani Poseł Elżbiety Witek oraz Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP we Wrocławiu - st. bryg. Adama Koniecznego za wsparcie ochrony przeciwpożarowej w Gminie Chojnów złożyli w imieniu samorządu Gminy Chojnów - Sekretarz Gminy Chojnów Honorata Tajchman Rękoś oraz Przewodniczący Rady Gminy Chojnów - Bogdan Styrkowiec.

  • 2.jpg
  • 20180203_172146.jpg
  • 20180203_173450.jpg
  • 20180203_173727(0).jpg
  • 20180203_173801.jpg
  • 20180203_182813.jpg
  • 20180203_183416.jpg

wstecz

Kontakt

Gmina Chojnów
ul. Fabryczna 1,
59-225 Chojnów
tel. +48 76 818 85 02

e-mail: urzad@gmina-chojnow.pl

Banery

Stopka