Gmina Chojnów

Aktualności - rok 2018

  • -

Kolejna zrealizowana inwestycja

W kwietniu w Gminie Chojnów zakończono realizację zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Czernikowice - część I etapu III”. Wykonawcą zadania był Zakład Robót Instalacyjnych „Instalbud” Sp. Jawna J. Pankiewicz, L. Lewicki z siedzibą w Legnicy. 
Zakres zadania obejmował wykonanie 4146 m sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, 1927,60 m sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej oraz budowę 4 pompowni. W ramach zadania została odtworzona asfaltowa nawierzchnia drogi gminnej po trasie wykonanych robót. 
Wartość wykonanych robót budowlanych wyniosła brutto 4.325.670,07 zł.

Zadanie zrealizowano dzięki wsparciu finansowemu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. 
Gmina Chojnów zawarła umowy pożyczki oraz dotacji na dofinansowanie w łącznej wysokości 3.390.600 zł, w tym dotacja 847.600,00 zł oraz pożyczka 2.543.000,00 zł. 
W dniu 2 maja Gmina Chojnów uzyskała od Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Legnicy pozwolenie na użytkowanie, tym samym mieszkańcy mają już możliwość podłączania się do sieci kanalizacyjnej. 
http://wfosigw.wroclaw.pl/

  • -
  • 1.JPG
  • 2.JPG
  • 3.JPG
  • 4.jpg
  • 5.jpg

wstecz

Kontakt

Gmina Chojnów
ul. Fabryczna 1,
59-225 Chojnów
tel. +48 76 818 85 02

e-mail: urzad@gmina-chojnow.pl

Banery

Stopka