Gmina Chojnów

Aktualności - rok 2018

  • -

Ochrona Danych Osobowych - nowe regulacje

W związku z wejściem w życie RODO - czyli unijnego Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych,  nazywanego też GDPR (od angielskiego General Data Protection Regulation), zamieszczamy informację o zasadach, na jakich w Urzędzie Gminy Chojnów korzystamy z przekazywanych przez Państwa informacji. 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH


Obowiązek informacyjny Informujemy, że:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Urząd Gminy Chojnów w Chojnowie.

2. Celem zbierania danych jest dopełnienie obowiązków określonych przepisami prawa  lub realizacja umowy.

3. Inspektorem ochrony danych i jednocześnie osobą kontaktową w sprawie przetwarzanych danych jest:
Jakub Rezmer – zastępca głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Chojnów
E-mail: kuba@eduodo.pl lub abi@eduodo.pl

4. Przysługuje Panu/Pani prawo do dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów wynikających z przepisów prawa lub realizacji umowy. W przypadku niepodania danych, wypełnienie powyższego celu nie będzie możliwe.

6. Dane udostępnione przez Pana/Panią nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy praw lub podmioty, którym dane muszą zostać udostępnione dla realizacji umowy.

7. Dane udostępnione przez Pana/Panią nie będą podlegały profilowaniu.

8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż ten wymagany ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i  archiwach, licząc od początku roku następującego po roku, w którym dane osobowe zostały podane. 

wstecz

Kontakt

Gmina Chojnów
ul. Fabryczna 1,
59-225 Chojnów
tel. +48 76 818 85 02

e-mail: urzad@gmina-chojnow.pl

Banery

Stopka