Gmina Chojnów

Inspektor Ochrony Danych

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

tel.: +48 76 818 84 61

adres-mail: iod@gzgkim.gmina-chojnow.pl

sekretariat@gzgkim.gmina-chojnow.pl

 

Do zadań Inspektora Ochrony Danych należy w szczególności:

  1. Informowanie Administratora danych oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich mocy rozporządzenia oraz innych przepisów o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie.
  2. Monitorowanie przestrzegania zapisów RODO i innych przepisów o ochronie danych oraz Polityki Ochrony Danych Osobowych w Starostwie Powiatowym w Lubinie w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia pracowników przetwarzających dane osobowe oraz powiązane z tym audyty.
  3. Współpraca z Urzędem Ochrony Danych Osobowych.
  4. Pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla Urzędu Ochrony Danych Osobowych w kwestiach związanych z przetwarzaniem oraz w stosownych przypadkach prowadzenia konsultacji we wszelkich innych sprawach.
  5. Pełnienie roli punktu kontaktowego dla osób, których dane dotyczą, we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy niniejszego rozporządzenia.
  6. Prowadzenie rejestru czynności lub rejestru kategorii czynności.

 

Kontakt

Gmina Chojnów
ul. Fabryczna 1,
59-225 Chojnów
tel. +48 76 818 85 02

e-mail: urzad@gmina-chojnow.pl

Banery

Stopka