Gmina Chojnów

Nadanie numeru PESEL

 • nadanie numeru pesel

Nadawanie numeru PESEL

W środę, 16 marca br, rozpoczął się, w specjalnym trybie, proces nadawania numeru PESEL obywatelom Ukrainy. Uciekający przed wojną Ukraińcy mogą rejestrować się poprzez złożenie w dowolnym urzędzie gminy wniosku, zawierającego podstawowe dane oraz zdjęcie. Nadanie polskiego PESEL-u umożliwi np. dostęp do publicznego systemu ochrony zdrowia czy umożliwi dostęp do edukacji na tych samych zasadach, co obywatele polscy.

- Należy pamiętać, że wiele osób uciekających przed wojną nie ma ze sobą dokumentów. Dzięki wprowadzeniu danych do rejestru PESEL ich tożsamość zostanie potwierdzona i nie będą musieli czekać na wydanie dokumentów w ukraińskich placówkach konsularnych. Rolę dokumentu tożsamości będzie mogła pełnić aplikacja mObywatel, w której pojawi się nowy moduł, za pomocą którego pełnoletni obywatele Ukrainy będą mogli w Polsce potwierdzać swoją tożsamość - wyjaśnia Wójt Gminy Chojnów Andrzej Pyrz.

Kto może uzyskać PESEL?

Każdy, kto:

 • przybył w okresie od 24 lutego 2022 r. do Polski bezpośrednio z Ukrainy w związku z działaniami wojennym
 • zgłosi się (złoży wniosek) do dowolnego urzędu gminy.

Co należy przygotować?

Wnioski o nadanie numeru PESEL obywatelowi Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym dostępne są w dowolnym urzędzie gminy. Wniosek można pobrać z portalu gov.pl (publikujemy również na stronie www.gmina-chojnow.pl).
Należy mieć przy sobie dokument, który potwierdzi tożsamość oraz dane, które podane są we wniosku. Jeżeli osoba nie posiada takiego dokumentu, może złożyć oświadczenie o jego braku pod rygorem odpowiedzialności karnej.

Dane, które należy wpisać we wniosku:

 • imię i nazwisko
 • data i miejsce urodzenia,
 • kraj urodzenia i obywatelstwo,
 • data wjazdu do Polski,
 • ukraiński numer ewidencyjny ‒ jeśli masz,
 • aby uzyskać profil zaufany – dane kontaktowe: adres e-mail i polski numer telefonu.

Do wniosku należy dołączyć kolorowe zdjęcie na papierze fotograficznym w rozmiarach 35 x 45 mm (szerokość x wysokość) i – jeśli jesteś na zdjęciu w ciemnych okularach lub w nakryciu głowy – odpowiednie zaświadczenie.

Aby uzyskać profil zaufany, należy posiadać:

 • działający telefon komórkowy z numerem od polskiego operatora, którego jesteś wyłącznym użytkownikiem,
 • adres e-mail, z którego korzystasz.

Ważne! Podczas składania wniosku zostaną pobrane odciski palców.

Wypełniony wniosek wraz z potrzebnymi dokumentami oraz zdjęciem należy przynieść osobiście do dowolnego urzędu gminy w kraju. Dziecko do 12. roku życia nie musi być obecne przy składaniu wniosku ‒ z wyjątkiem sytuacji, w której jego tożsamość będzie ustalana w oparciu o oświadczenie.

Wniosek w imieniu dziecka składa jedno z rodziców, opiekun, kurator, opiekun tymczasowy ustanowiony przez sąd opiekuńczy lub osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem. Od dzieci, które nie ukończyły 12 r.ż., nie pobiera się odcisków palców.

Wydanie ww. dokumentu jest bezpłatne.

Administracja samorządowa stoi dziś przed ogromnym wyzwaniem – informuje Wójt Gminy Chojnów Andrzej Pyrz. Musimy zapewnić efektywną pomoc dla setek uchodźców z objętej wojną Ukrainy. Głównym narzędziem mającym usprawnić rejestrację przybywających do naszego kraju Ukraińców jest właśnie Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności (PESEL). Nasi pracownicy dokładają wszelkich starań, aby sprawnie obsługiwać obywateli Ukrainy. Dysponujemy pracownikami, władającymi językiem ukraińskim, którzy udzielają niezbędnych informacji o źródłach wsparcia oraz pomagają wypełniać wnioski o nadanie numeru PESEL.

Kontakt

Gmina Chojnów
ul. Fabryczna 1,
59-225 Chojnów
tel. +48 76 818 85 02

e-mail: urzad@gmina-chojnow.pl

Banery

Stopka