Gmina Chojnów

Maluch+ 2021

Dofinansowao ze środków Budżetu Państwa w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2021

Nazwa zadania: 

„Budowa żłobka w Kolonia Kołłątaja, gm. Chojnów”

Wartość dofinansowania: 1 650 000,00 zł
Wartość ogółem zadania: 2 699 574,98 zł

Cel Programu: 
Zwiększenie dostępności terytorialnej i finansowej miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów dla wszystkich dzieci, w tym dzieci niepełnosprawnych oraz wymagających szczególnej opieki, a także podwyższenie standardów opieki.

Planowane efekty realizacji zadania:
Wybudowanie pierwszego gminnego żłobka w miejscowości Kolonia Kołłątaja, który zapewni 50 miejsc dla dzieci w wieku do lat 3. Budynek zostanie wyposażony i dostosowany do wymagań placówki zgodnie z ustawą o opiece nad dziećmi do lat 3 z dnia 4 lutego 2011 r. Przy budynku zostanie zagospodarowany i wyposażony plac zabaw dla dzieci. Placówka będzie dostosowana dla dzieci z niepełnosprawnościami.

 

Kontakt

Gmina Chojnów
ul. Fabryczna 1,
59-225 Chojnów
tel. +48 76 818 85 02

e-mail: urzad@gmina-chojnow.pl

Banery

Stopka