Gmina Chojnów

więcej

  • DSC_0035

Gmina Chojnów reaguje na kryzys energetyczny

Zakończono realizację trzech bardzo ważnych inwestycji, szczególnie w dobie szalejących cen za energię elektryczną i dostawę ciepła. Zadania miały na celu poprawę efektywności energetycznej budynków oświatowych poprzez:
- kompleksową termomodernizację budynku Punktu Przedszkolnego w Krzywej
- kompleksową termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Okmianach
- montaż pompy ciepła dla budynku Szkoły Podstawowej w Budziwojowie
         W ramach przedsięwzięcia w Krzywej wykonano ocieplenie ścian zewnętrznych i stropu na poddaszu, wymianę pokrycia dachowego, wymianę stolarki drzwiowej, montaż powietrznej pompy ciepła, montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami, montaż instalacji fotowoltaicznej oraz wymieniono wszystkie wewnętrzne oprawy oświetleniowe na energooszczędne typu LED.
Koszt całkowity zadania wyniósł 1 571 349,17 zł, z czego kwotę 1 005 663,97 zł pozyskano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  – tytuł projektu: „Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych na terenie Gminy Chojnów” w ramach Osi Priorytetowej nr 3 „Gospodarka niskoemisyjna”, działanie nr 3.3 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym: 3.3.1 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – konkursy horyzontalne”.

         W ramach przedsięwzięcia w Okmianach wykonano ocieplenie ścian zewnętrznych, stropu na poddaszu, stropu nad zabudowanymi pomieszczeniami poddasza oraz pomieszczeniami WC, wymianę pokrycia dachowego, izolacje przeciwwilgociową z tynkami renowacyjnymi pomieszczeń piwnicznych, montaż powietrznej pompy ciepła, montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami, montaż instalacji fotowoltaicznej oraz wymieniono wszystkie wewnętrzne oprawy oświetleniowe na energooszczędne typu LED.
Koszt całości zadania wyniósł 1 725 228 ,32 zł z czego kwotę 1 123 417,12 zł pozyskano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  – tytuł projektu: „Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych na terenie Gminy Chojnów” w ramach Osi Priorytetowej nr 3 „Gospodarka niskoemisyjna”, działanie nr 3.3 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym: 3.3.1 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – konkursy horyzontalne”.

         W Szkole Podstawowej w Budziwojowie zamontowano pompę ciepła (instalację fotowoltaiczną wykonano wcześniej – maj 2022 r). Koszt zadania w wysokości 157.686,00 zł został w całości pokryty ze środków budżetu Gminy Chojnów.
Pompy ciepła w Krzywej i Budziwojowie zastąpiły używane wcześnie i nieefektywne kotły elektryczne, natomiast w Okmianach – starą kotłownię węglową.
Należy wspomnieć, że nie są to ostatnie inwestycje Gminy w tym obszarze. Pod koniec roku zostanie ogłoszony przetarg na modernizację budynku Szkoły Podstawowej w Niedźwiedzicach w zakresie zbliżonym do obiektów w Krzywej i Okmianach. Gmina Chojnów pozyskała na ten cel środki finansowe w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład.

  • DSC_0035
  • DSC_0039
  • DSC_0046
  • WhatsApp Image 2022-10-12 at 11.46.20 (2)
  • WhatsApp Image 2022-10-12 at 11.46.20 (4)
  • WhatsApp Image 2022-10-12 at 11.46.21 (1)
  • WhatsApp Image 2022-10-12 at 11.46.21 (2)
  • WhatsApp Image 2022-10-12 at 11.46.21

wstecz

Kontakt

Gmina Chojnów
ul. Fabryczna 1,
59-225 Chojnów
tel. +48 76 818 85 02

e-mail: urzad@gmina-chojnow.pl

Banery

Stopka