Gmina Chojnów

więcej

Zakończono realizację zadania budowy kanalizacji

W dniu 08.11.2021 r. zakończono realizację zadania “Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Biała (Kolonia) oraz Kolonii Kołłątaja – etap I,  oraz budowa sieci wodociągowej dla wsi Biała (Kolonia)” w ramach operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, poddziałania: "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Na ww. zadanie Gmina Chojnów otrzymała dotację w wysokości 1 624 186,00 zł
  • 7916

Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Biała (Kolonia) oraz Kolonii Kołłątaja – etap I oraz budowa sieci wodociągowej dla wsi Biała (Kolonia) - kontynuacja zadania

W związku z oszczędnościami, które udało się uzyskać w przetargu dotyczącym „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Biała (Kolonia) oraz Kolonii Kołłątaja – etap I oraz budowa sieci wodociągowej dla wsi Biała (Kolonia)” Gmina Chojnów zyskała możliwość budowy kolejnych etapów sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Kolonia Kołłątaja. W dniu 30.06.2021 r. podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Komunalnym Hemiz-Bis sp. z o.o. na kontynuację zadania tj. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Biała (Kolonia) oraz Kolonii Kołłątaja - etap II "B, C." Zadanie opiewa na wartość 582 318,48. Planowany termin realizacji to 28.10.2021 r.
  • 7919

Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Biała (Kolonia) oraz Kolonii Kołłątaja – etap I oraz budowa sieci wodociągowej dla wsi Biała (Kolonia)

W dniu 16.06.2020 podpisano umowę z firmą Wodrol Teodor Świątecki na wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Biała (Kolonia) oraz Kolonii Kołłątaja – etap I oraz budowa sieci wodociągowej dla wsi Biała (Kolonia)”. Planowany termin realizacji inwestycji to 30.06.2021 r. Zadanie obejmie budowę kanalizacji sanitarnej dla mieszkańców dwóch miejscowości Biała (Kolonia) oraz Kolonia Kołłątaja o łącznej długości 4,4315 km oraz budowę sieci wodociągowej w miejscowości Biała (Kolonia) o długości 0,2275 km. Koszt wykonania zadania to 2 590 000 pln, z czego 1 624 186 pln Gmina Chojnów pozyskała ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich".
  • IMG_20200723_095526 (Kopiowanie)

Gospodarka wodno-ściekowa Gminy Chojnów z dofinansowaniem unijnym

23 lipca br. w Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze odbyło się uroczyste wręczenie promes na dofinansowanie zadań z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Przyznane środki trafią do trzydziestu beneficjentów z subregionów jeleniogórskiego i legnicko-głogowskiego

Kontakt

Gmina Chojnów
ul. Fabryczna 1,
59-225 Chojnów
tel. +48 76 818 85 02

e-mail: urzad@gmina-chojnow.pl

Banery

Stopka