Gmina Chojnów

więcej

  • 7919

Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Biała (Kolonia) oraz Kolonii Kołłątaja – etap I oraz budowa sieci wodociągowej dla wsi Biała (Kolonia)

W dniu 16.06.2020 podpisano umowę z firmą Wodrol Teodor Świątecki na wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Biała (Kolonia) oraz Kolonii Kołłątaja – etap I oraz budowa sieci wodociągowej dla wsi Biała (Kolonia)”. Planowany termin realizacji inwestycji to 30.06.2021 r. Zadanie obejmie budowę kanalizacji sanitarnej dla mieszkańców dwóch miejscowości Biała (Kolonia) oraz Kolonia Kołłątaja o łącznej długości 4,4315 km oraz budowę sieci wodociągowej w miejscowości Biała (Kolonia) o długości 0,2275 km. Koszt wykonania zadania to 2 590 000 pln, z czego 1 624 186 pln Gmina Chojnów pozyskała ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich".

Cel operacji: Rozwój gospodarki wodno-ściekowej oraz poprawa warunków życia mieszkańców wsi Biała (Kolonia) oraz Kolonii Kołłątaja poprzez budowę kanalizacji sanitarnej oraz budowę sieci wodociągowej

Działanie: „Podstawowe usługi i odnowa wsi a obszarach wiejskich”
Poddziałanie: „ Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii”

Przewidywane efekty/wyniki operacji: W wyniku operacji zostanie wybudowane 4,4315 km sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami. Dodatkowo zaplanowano wykonanie sieci wodociągowej w celu zasilenia nowo powstałych działek budowlanych, jako przedłużenie istniejącej sieci wodociągowej o łącznej długości 0,2275 km. Dzięki zadaniu wzrośnie poziom życia mieszkańców wsi Biała (Kolonia) i Kolonia Kołłątaja.

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

 

wstecz

Kontakt

Gmina Chojnów
ul. Fabryczna 1,
59-225 Chojnów
tel. +48 76 818 85 02

e-mail: urzad@gmina-chojnow.pl

Banery

Stopka