Gmina Chojnów

więcej

  • 1

Kanalizacja sanitarna w Jaroszówce

W dniu 13 lutego 2023 r. w Filharmonii Sudeckiej miało miejsce uroczyste wręczenie promes na inwestycje z zakresu „Gospodarka wodno – ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020.
 
Promesę dla Gminy Chojnów z rąk Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego, Grzegorza Macko odebrała Honorata Tajchman – Rękoś – Sekretarz Gminy Chojnów.
Środki z promesy w wysokości 3.375.814,00 zł. zostaną przeznaczone na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Jaroszówka. Przewidywany łączny koszt wykonania inwestycji wynosi ok. 6.500.000,00 zł.
W ramach zadania wykonana zostanie sieć grawitacyjna, tłoczna i przyłącza o łącznej długości 6.642 m oraz 4 pompownie indywidualne i 3 pompownie sieciowe. Ponadto rozbudowana zostanie sieć wodociągowa o długości 150 m.
Ścieki zebrane z obszaru całej wsi Jaroszówka zostaną przetłoczone do tłoczni ścieków w Zamienicach, a stamtąd do oczyszczalni ścieków w Goliszowie.
W celu zrealizowania inwestycji w marcu ogłoszony zostanie przetarg publiczny na wyłonienie wykonawcy. Rozpoczęcie prac nastąpi w miesiącach kwiecień-maj 2023 r., natomiast zakończenie zadania planowane jest na drugie półrocze 2024 r. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jaroszówka będzie zakończeniem większego projektu skanalizowania północnej części Gminy Chojnów.
 

  • 2
  • 3

wstecz

Kontakt

Gmina Chojnów
ul. Fabryczna 1,
59-225 Chojnów
tel. +48 76 818 85 02

e-mail: urzad@gmina-chojnow.pl

Banery

Stopka