Gmina Chojnów

więcej

  • banner_na_strone_PPGR pion

Zakończono dodatkowy nabór w programie "Granty PPGR"

35 uczniów szkół podstawowych i średnich z rodzin popegeerowskich otrzyma sprzęt komputerowy w dodatkowym naborze do programu „Granty PPGR”. Przypomnijmy, że w pierwszej turze naboru komputery, laptopy i tablety trafiły do 254 uczniów z Gminy Chojnów.

Gmina Chojnów dokonała weryfikacji złożonych wniosków w dodatkowym naborze w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczącego realizacji projektu grantowego – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”. 

Dzięki uzyskanym oszczędnościom udało się dodatkowo sfinansować zakup 35 kompletów sprzętu komputerowego, w tym 29 laptopów i 6 komputerów stacjonarnych, które właśnie trafiają do odbiorców.

Podsumowując pierwszy i drugi nabór, Gmina Chojnów w ramach programu „Granty PPGR” zakupiła 225 laptopów, 49 komputerów stacjonarnych oraz 15 tabletów na łączną kwotę 607 106,52 zł.

Projekt „Granty PPGR” skierowany był do gmin popegeerowskich. Jego celem było wsparcie rodzin z dziećmi, których przodkowie w linii prostej byli pracownikami PGR-ów, w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu. Projekt był odpowiedzią na problemy techniczne dzieci mieszkających na terenach popegeerowskich związane z nauką zdalną podczas pandemii koronawirusa. Konieczność przejścia na zdalny tryb nauczania ujawniła problem deficytu sprzętu komputerowego i dostępu do Internetu, co wpłynęło negatywnie na realizację obowiązków szkolnych przez dzieci. Projekt „Granty PPGR” stawiał za cel wyeliminowanie tych ograniczeń.

  • IMG_20230202_120410
  • IMG_20230202_120421
  • IMG_20230202_120439
  • IMG_20230202_120448

wstecz

Kontakt

Gmina Chojnów
ul. Fabryczna 1,
59-225 Chojnów
tel. +48 76 818 85 02

e-mail: urzad@gmina-chojnow.pl

Banery

Stopka