Gmina Chojnów

„Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Niedźwiedzicach - termomodernizacja budynku wraz z wymianą dachu i zagospodarowaniem poddasza” – edycja III - PGR

 

W ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, edycja III - PGR, Gmina Chojnów otrzymała środki finansowe na realizację zadania pn.:
„Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej 
w Niedźwiedzicach - termomodernizacja budynku wraz z wymianą dachu 
i zagospodarowaniem poddasza” – edycja III - PGR

Planowana wartość całkowita inwestycji: 1 950 000,00 PLN
Kwota wnioskowanego dofinansowania: 1 911 000,00 PLN

Opis inwestycji:

Zakres zadania:
1.    Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania
2.    Ocieplenie stropodachu dobudówki
3.    Wymiana okien zewnętrznych
4.    Ocieplenie ścian zewnętrznych
5.    Wymiana i ocieplenie pokrycia dachu
6.    Zagospodarowanie poddasza
7.    Wymiana oświetlenia w budynku na energooszczędne LED
8.    Montaż instalacji fotowoltaicznej

Realizacja zadania na terenie miejscowości po byłym PGR, przełoży się na podniesienie komfortu życia osób korzystających z termomodernizowanego budynku. Dzieci, kadra pracownicza, mieszkańcy Niedźwiedzic i przyległych miejscowości (również po byłych PGR)  będą mogli korzystać z infrastruktury publicznej o wyższym standardzie, lepszych warunkach technicznych, zapewniającej ciepłą i bezpieczną przestrzeń do nauki, zabawy i rozwoju. Dostęp do nowoczesnej infrastruktury szkolnictwa, edukacji i kultury o wysokim standardzie technicznym i atrakcyjnej warstwie estetycznej spowoduje zacieranie się granic między mieszkańcami miast i wsi, uatrakcyjnienie miejscowości pod kontem osiedlenia nowych mieszkańców. Ponadto przedmiotowa inwestycja polegająca na termomodernizacji budynku oświatowego przyczyni się do poprawy jakości powietrza zmniejszając emisję CO, powodując jednocześnie wzrost oszczędności wytworzonej energii poprzez zmniejszenie: zapotrzebowania na energię końcową, strat energii pierwotnej, kosztów pozyskania ciepła i energii elektrycznej. Realizacja projektu wpłynie w sposób pośredni na społeczność lokalną poprzez poprawę jakości powietrza oraz poprawę finansów publicznych.

 

Projekt dofinansowany w ramach
Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Kontakt

Gmina Chojnów
ul. Fabryczna 1,
59-225 Chojnów
tel. +48 76 818 85 02

e-mail: urzad@gmina-chojnow.pl

Banery

Stopka