Gmina Chojnów

Menu

więcej

 • 16

Zakończono budowę kanalizacji dla Podstrefy LSSE w Okmianach

W czwartek 22.06.2023 r. dokonano oficjalnego odbioru technicznego inwestycji pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do przyległych działek – dla Podstrefy Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Okmianach”. 

Wykonawcą inwestycji była firma „Wodrol” Teodor Świątecki z siedzibą w Kiełczowie. Inwestycja była realizowana w dniach od 18 lutego do 16 czerwca br. 

W odbiorze wziął udział Wójt Gminy Chojnów Andrzej Pyrz, Zastępca Wójta Gminy Chojnów Grzegorz Styrkowiec, przedstawiciele wykonawcy inwestycji oraz pracownicy Urzędu Gminy Chojnów odpowiedzialni za nadzór inwestycji. 

Zadanie obejmowało wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla całego Terenu Aktywizacji Gospodarczej w Okmianach. Trasa sieci kanalizacyjnej przebiega w pasie dróg gminnych. W ramach realizacji zadania wybudowano 553 mb sieci grawitacyjnej PCV 160 mm, 2715 mb sieci grawitacyjnej PCV 200 mm oraz 820 m rurociągu tłocznego PE90 mm. Dodatkowo wybudowano 2 przepompownie ścieków oraz stację transformatorową. Nowo wybudowana infrastruktura kanalizacyjna została przyłączona do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej na tym obszarze. 

"Dobiegła końca kolejna ważna inwestycja w Gminie Chojnów, dzięki której podnosimy wartość i atrakcyjność dla inwestorów gminnego Terenu Aktywizacji Gospodarczej" – komentował Wójt Andrzej Pyrz. – "Nowi inwestorzy, nowe firmy i zakłady pracy to solidne zabezpieczenie na przyszłość dla naszych mieszkańców w postaci wpływów podatku do budżetu Gminy Chojnów, jak i tworzenia nowych miejsc pracy" – dodaje Wójt. 

Gmina Chojnów pozyskała dofinansowanie na realizację zadania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, edycja I. Wysokość dotacji wyniosła 3 376 965,90 zł, natomiast całkowita kwota inwestycji to 3 554 700,95 zł. 

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 17

wstecz

Kontakt

Gmina Chojnów
ul. Fabryczna 1,
59-225 Chojnów
tel. +48 76 818 85 02

e-mail: urzad@gmina-chojnow.pl

Banery

Stopka