Gmina Chojnów

Historia

Liczne znaleziska archeologiczne dowodzą, że tereny dzisiejszej gminy Chojnów przyciągały osadników już w odległych pradziejach. Przed tysiącem lat tutejsze plemiona słowiańskie wraz z całym Śląskiem zostały włączone przez Mieszka I do formującego się pod władzą pierwszych Piastów państwa polskiego. Wiele obecnie istniejących miejscowości ma kilkusetletnią metrykę, sięgającą przynajmniej XIII w. Wówczas, w warunkach rozdrobnienia politycznego Polski, kształtowały się dzielnice poszczególnych gałęzi rozrodzonej bujnie śląskiej linii Piastowiczów. Chojnów z okolicami znalazł się ostatecznie we władaniu książąt legnicko-brzesko-wołowskich, a nawet przejściowo w XV w. został wyodrębniony w osobne księstwo. Tutejsi książęta na początku XIV w. poddali się lennemu zwierzchnictwu królów czeskich i odtąd mieszkańcy wsi podchojnowskich dzielili zmienne losy ziem podległych Koronie Czeskiej, rządzonych kolejno przez Luksemburgów, Jagiellonów i Habsburgów. Po śmierci ostatniego piasta, księcia legnicko-brzesko-wołomińskiego Jerzego Wilhelma, w 1675 r. bezpośredni zarząd przejęli urzędnicy habsburscy. W wyniku trzech "wojen śląskich" (1740 - 1763) nadchodzi panowanie pruskie, trwające (od 1871r. w ramach zjednoczonego państwa niemieckiego) aż po dramat II wojny światowej.

Cały ten bagaż tradycji i całe to dziedzictwo kulturowe przejęła ludność polska napływająca tu po przewaleniu się w lutym 1945 r. frontu i usunięciu ludności niemieckiej. Niełatwo integrowała się ona w poszczególne społeczności wiejskie, mające świadomość zakorzenienia w tym zakątku śląska i przyjmujące za swoją własność całą spuściznę dziejów. Z kolejnych reform administracyjno - terytorialnych wyłoniło się w 1975r. województwo legnickie, jednoczesna zaś likwidacja powiatów zwiększyła role miast i gmin. Od stycznia 1988r. do kwietnia 1991r. miasto Chojnów i gmina chojnowska połączone były wspólna administracją.

Kontakt

Gmina Chojnów
ul. Fabryczna 1,
59-225 Chojnów
tel. +48 76 818 85 02

e-mail: urzad@gmina-chojnow.pl

Banery

Stopka