Gmina Chojnów

Rada Gminy

  • -

Rada pełni funkcję uchwałodawczą gminy. Rada oprócz podejmowania uchwał, kontroluje działalność Wójta i podległych jednostek organizacyjnych. W Gminie Chojnów w skład rady wchodzi 15 radnych, którzy wybierają spośród siebie przewodniczącego. Rada Gminy działa podczas sesji i przy pomocy komisji. Informacje o terminach sesji Rady Gminy wywieszane są na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i zamieszczane na stronie internetowej BIP.

Kontakt

Gmina Chojnów
ul. Fabryczna 1,
59-225 Chojnów
tel. +48 76 818 85 02

e-mail: urzad@gmina-chojnow.pl

Banery

Stopka