Gmina Chojnów

Edukacja

Na terenie Gminy Chojnów funkcjonuje 6 szkół podstawowych. Przy dwóch placówkach, w Krzywej i Niedźwiedzicach, działają punkty przedszkolne. Korzystając z dużej swobody programowej, pomysłowości i organizatorskich umiejętności pracownicy oświaty starają się wzbogacić życie szkoły różnymi inicjatywami, pomysłami czy imprezami. Standardem stały się różnego rodzaju turnieje i zawody sportowe, konkursy recytatorskie, literackie, ortograficzne, przeglądy muzyczne (np. coroczny przegląd kolęd i pastorałek).

Aktywność w pozalekcyjnej działalności wychowawczej przejawiają wszystkie szkoły podstawowe, organizując wiele imprez, które edukują dzieci przez zabawę. Odmienne od zwykłych lekcji zajęcia uczą dzieci samorealizacji i aktywności oraz przełamują nieśmiałość. Nie zawsze szkoła ma jednoznacznie z góry określony plan działania, w którym kierunku rozwijać uzdolnione dzieci. Jednak nauczyciele instynktownie wiedzą czym zająć swoich wychowanków i często udaje się im uzyskiwać sukcesy w nauczaniu właśnie dzięki takim zajęciom pozalekcyjnym.

Kontakt

Gmina Chojnów
ul. Fabryczna 1,
59-225 Chojnów
tel. +48 76 818 85 02

e-mail: urzad@gmina-chojnow.pl

Banery

Stopka