Gmina Chojnów

Stypendia Wójta Gminy Chojnów

Gmina Chojnów wspiera uzdolnionych uczniów!

Rady Gminy Chojnów powołała Lokalny Program Wspierania Edukacji Uczniów Uzdolnionych. Inicjatywa Wójta Gminy Chojnów Andrzeja Pyrza spotkała się z aprobatą radnych i od tej pory zdolni uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu Gminy Chojnów będą mogli liczyć na wsparcie w rozwijaniu swoich umiejętności. Stypendia Wójta Gminy Chojnów będą przyznawane po zakończeniu roku szkolnego.

Lokalny Program Wspierania Edukacji Uczniów Uzdolnionych jest adresowany do podopiecznych gminnych szkół podstawowych, a także miejskich liceów, mieszkających na terenie Gminy Chojnów. Celem programu jest promowanie uczniów, którzy osiągają najlepsze wyniki w nauce. Na wsparcie Wójta Gminy Chojnów będą mogli liczyć żacy, którzy wykazują zdolności w zakresie matematyki, fizyki, informatyki, a także w dziedzinach humanistycznych oraz artystycznych.

"Wierzę, że to przedsięwzięcie w długim czasie przysłuży się całej naszej społeczności. Chcemy promować uczniów szczególnie uzdolnionych i wspierać ich rozwój i zainteresowania."- podsumowuje program Wójt Gminy Chojnów Andrzej Pyrz.

Warunkiem uczestnictwa w programie jest osiągnięcie w minionym roku szkolnym średniej ocen co najmniej 5.0 oraz posiadanie oceny bardzo dobrej z zachowania. Laureaci konkursów o zasięgu ogólnopolskim również mogą liczyć na wsparcie Wójta.

Stypendium jest przyznawane na wniosek dyrektora szkoły, rodziców bądź samego ucznia, o ile ten ukończył już 18 lat. Kserokopię świadectwa oraz wniosek należy złożyć najpóźniej do 10 lipca. Pierwsze wypłaty ruszą we wrześniu 2017 r.

Kontakt

Gmina Chojnów
ul. Fabryczna 1,
59-225 Chojnów
tel. +48 76 818 85 02

e-mail: urzad@gmina-chojnow.pl

Banery

Stopka