Gmina Chojnów

Aktualności

  • -

Poszukiwany organizator letniego wypoczynku dla dzieci z Gminy Chojnów

Wójt Gminy Chojnów Andrzej Pyrz wydał zarządzenie w sprawie rozpoczęcia procedury konkursowej mającej wyłonić firmę, która zorganizuje wypoczynek dla dzieci z rodzin zagrożonych problemem alkoholowym. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych od lat stara się odciągnąć w ten sposób dzieci od zagrożeń związanych z nadużywaniem alkoholu. Czas na składanie ofert konkursowych potrwa do 17 maja do godziny 12:00.

Komisja konkursowa dokona oceny formalnej i merytorycznej ofert, zgodnie z kryteriami określonymi w Zarządzeniu Nr 0050.45.2019 Wójta Gminy Chojnów z dnia 24 kwietnia 2019 r., biorąc pod uwagę w szczególności:
    • jakość wykonania zadania publicznego,
    • możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta,
    • skuteczność realizacji zadania publicznego,
    • kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego.

Szczegółowych informacji udziela Agata Pluskota – Pełnomocnik Wójta ds. Realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii tel. 76 81–88–506 wew. 87, e-mail: a.pluskota@gops.gmina-chojnow.pl

wstecz

Kontakt

Gmina Chojnów
ul. Fabryczna 1,
59-225 Chojnów
76 818 85 02

urzad@gmina-chojnow.pl

Banery

Stopka