Gmina Chojnów

Wszystkie aktualności

Wszystkie aktualności

Stronicowanie

 • W środę 20.09 kasa Urzędu Gminy Chojnów czynna do godz. 11:30

  W środę 20.09 kasa Urzędu Gminy Chojnów czynna do godz. 11:30

  2023.09.18
  Urząd Gminy Chojnów informuje, iż w środę 20 września br. kasa urzędu będzie czynna do godziny 11:30.
  Przepraszamy za utrudnienia.
 • Stypendia dla studentów

  Stypendia dla studentów

  2023.09.08

  Wójt Gminy Chojnów zaprasza do składania wniosków o przyznanie stypendiów dla studentów, którzy są mieszkańcami Gminy Chojnów oraz w roku akademickim 2022/23 uzyskali średnią ocen co najmniej 4,50. 

 • Zjawisko przemocy w wirtualnym świecie – wstęp do cyberprzemocy

  Zjawisko przemocy w wirtualnym świecie – wstęp do cyberprzemocy

  2023.09.08

  Rozwój nowych technologii w tym internetu w ostatnich dekadach spowodował gwałtowne przeobrażenia w sferze społecznej, ekonomicznej, politycznej, jak również psychicznej człowieka. Nowe technologie pozwoliły wygenerować wirtualną przestrzeń, w obrębie której coraz silniej funkcjonujemy. Stała się ona przestrzenią handlu, biznesu, zdrowia, wymiany doświadczeń, platformą informacji, życia towarzyskiego i rozwoju osobistego oraz zawodowego. Dostrzegając możliwości tego wirtualnego świata stajemy się jego użytkownikami oraz twórcami. 
  Wizje dotyczące przyszłości wirtualnego świata są różne od pełnych optymizmu, po tragiczne w skutkach. Trudno jest na dzień dzisiejszy postawić jednoznaczną tezę w jakim kierunku zmierzamy i czy jest to kierunek właściwy. Rozwój wiedzy, nauki a co za tym idzie także nowych technologii jest tak szybki, jak nigdy dotąd. Do tego dochodzą jednostki stanowiące zróżnicowane „generacje” pod względem korzystania z wirtualnej przestrzeni. Nowe pokolenia w odniesieniu do wcześniejszych mają inny sposób myślenia, postrzegania rzeczywistości, inne potrzeby i oczekiwania. 
  Wirtualny świat – szansa i zagrożenie?
  Odwołując się do opinii i badań wielu autorów należy stwierdzić, iż wirtualna przestrzeń z jednej strony daje społecznościom olbrzymie możliwości ułatwiając codzienne funkcjonowanie, ale przede wszystkim ich rozwój. Pozwala na przekraczanie granic, nieograniczone kontakty, załatwianie wielu spraw „za jednym kliknięciem myszki”. Można stwierdzić, że przestrzeń ta stała się narzędziem realizacji naszych potrzeb i oczekiwań. Z drugiej strony ten wirtualny świat staje się silnym kreatorem naszego życia, generując określone potrzeby, wartości, sposoby ich zaspokajania, zachowania konsumpcyjne, sposoby spędzania czasu wolnego, grupy z jakimi go spędzamy. 
  Należy jednak pamiętać, że wirtualna przestrzeń stanowi także zagrożenie dla jednostek i całych grup. Zagrożenia te odnoszą się do wielu obszarów naszego funkcjonowania, poczynając od polityki, bezpieczeństwa kraju a kończąc na zagrożeniach pojedynczego użytkownika. Coraz częściej mówi się o cyberterroryźmie, kradzieży danych, cyberprzemocy, uzależnieniu od internetu. Zagrożenia te rozwijają się coraz szybciej, m.in. z uwagi na szybkość zmian technologicznych ułatwiających wykorzystywanie internetu w „złych intencjach”, a także z uwagi na niewystarczającą wiedzę i świadomość społeczną w zakresie tych zagrożeń.
  Przed wirtualnym światem nie uciekniemy, gdyż zmian technologicznych i postępu nie można zatrzymać. To co nam pozostaje to zgłębić wiedzę na temat tego świata, reguł w nim rządzących i zagrożeń z nim związanych. Jedni upatrują w internecie nowego sposobu komunikowania się, poszerzania możliwości interakcji (np. Castells, McLuhan), inni zaś utożsamiają go z nowym, wirtualnym społeczeństwem, tworzącym własne normy, kulturę i strukturę (np. Jones, P. Agre).  Wiek użytkowników staje się czynnikiem silnie determinującym nie tylko sposób korzystania z sieci, ale także sposób postrzegania świata, wchodzenia w interakcje społeczne oraz radzenia sobie w różnych sytuacjach, co przekłada się m.in. na zagrożenia cyberprzestrzeni, w tym cyberprzemoc. Wśród wielu form cyberprzemocy wyróżnić można m.in.: flaming Wojna na obelgi), trolling (prowokacyjne obraźliwe komentarze), seksting (przesyłanie zdjęć, filmów o charakterze seksualnym), patostreaming (transmisja na żywo przekazów o charakterze patologicznym), cyberstalking (nękanie przez internet), podszywanie, flood (wysyłanie do odbiorcy dużej ilości informacji/wiadomości), wykluczenie. W kolejnym artykule zostanie poruszana problematyka tych form przemocy.
  Zakończenie
  Specyfika cyberprzestrzeni powoduje, iż trudno jest uchwycić większość przypadków cyberprzemocy bez ich oficjalnego zgłoszenia i współpracy z ofiarami. Brak szybkiej i odpowiedniej interwencji a także słaba profilaktyka pociąga za sobą szereg nierzadko katastrofalnych skutków – poczynając od obniżenia poczucia wartości, wycofania z życia społecznego, depresji a kończąc na samobójstwach. Wirtualny świat a przede wszystkim media społecznościowe są silnie powiązane z zaspokajaniem takich potrzeb jednostek i grup jak potrzeba przynależności, bliskości, komunikacji, dlatego wiedza na temat zagrożeń i form przemocy internetowej jest tak ważna.

  Agnieszka Żebrowska - Wiceprezes Fundacji Amicus Cordis, wieloletni wykładowca i szkoleniowiec

  Bibliografia:
  Andrzejewska A., Dzieci i młodzież w sieci zagrożeń realnych i wirtualnych, Difin, Warszawa 2014.
  Barney D., Społeczeństwo sieci, Wydawnictwo  Sic, Warszawa 2008.
  Batorski D., Marody M., Nowak A. [red.], Społeczna przestrzeń internetu, Academica 
  Bednarek J., Andrzejewska A., Zagrożenia Cyberprzestrzeni i świata wirtualnego, Difin, Warszawa  2014.
  Beck U., Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności, Wydawnictwo Scholar Warszawa 2004.
  Bębas S., Patologie społeczne w sieci, Akapit, Toruń 2013.
  Castells M., Społeczeństwo sieci, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
  Kozak S., Patologia cyfrowego dzieciństwa i młodości, Difin, Warszawa 2014

 • Harmonogram mycia i dezynfekcji pojemników na śmieci

  Harmonogram mycia i dezynfekcji pojemników na śmieci

  2023.08.25
  Firma "Komunalnik", która obsługuje wywóz śmieci w Gminie Chojnów, rozpoczyna akcję mycia i dezynfekcji pojemników.
  Prosimy o zapoznanie się z harmonogramem:
   
   
 • Jubileusz Państwa Szerszenowiczów

  Jubileusz Państwa Szerszenowiczów

  2023.08.24

  W sobotę 19 sierpnia br. w Witkowie miały miejsce uroczystości związane z 60. rocznicą ślubu Państwa Walerii i Józefa Szerszenowiczów. W uroczystości uczestniczył Zastępca Wójta Gminy Chojnów Grzegorz Styrkowiec, który wraz z Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Marią Zawiślańską przeprowadził ceremonię odnowienia przysięgi małżeńskiej. 

Stronicowanie

Kontakt

Gmina Chojnów
ul. Fabryczna 1,
59-225 Chojnów
tel. +48 76 818 85 02

e-mail: urzad@gmina-chojnow.pl

Banery

Stopka