Gmina Chojnów

Wszystkie aktualności

Wszystkie aktualności

Stronicowanie

 • Lampa uliczna nie świeci? Zgłoś to!

  Lampa uliczna nie świeci? Zgłoś to!

  2024.01.12

  Zachęcamy mieszkańców Gminy Chojnów do reagowania na wszelkie usterki związane z uszkodzeniem lub brakiem oświetlenia ulicznego.

   

 • Atrakcyjne działki ponownie na sprzedaż w Piotrowicach

  Atrakcyjne działki ponownie na sprzedaż w Piotrowicach

  2024.01.12

  Urząd Gminy Chojnów zachęca do zapoznania się z ofertą sprzedaży działek budowlanych zlokalizowanych w Piotrowicach. Działki są przeznaczone do sprzedaży w formie przetargu nieograniczonego ustnego.
  Przetarg odbędzie się w dniu 15 lutego 2024 r. w sali posiedzeń numer 102 (I p.) w Urzędzie Gminy w Chojnowie, ul. Fabryczna 1, 59-225 Chojnów.

  Więcej informacji:
  https://gmina-chojnow.bip.net.pl/?a=10059 

   

 • Projekt zmiany planu zagospodarowania przestrzennego - obręb Konradówka

  Projekt zmiany planu zagospodarowania przestrzennego - obręb Konradówka

  2024.01.08

  Zawiadamiamy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wyodrębnionych obszarów w obrębie Konradówka wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

 • Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

  2023.12.28

  Wójt Gminy Chojnów uznając celowość realizacji zadania publicznego określonego w uproszczonej ofercie realizacji zadania publicznego złożonej w tut. Urzędzie 21.12.2023 r. (nr 14108) przez Koło Gospodyń Wiejskich „Czarne Rokitki”, na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu www.gmina-chojnow.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Chojnów poniższą ofertę:

   

 • Dowody osobiste - ważna informacja

  Dowody osobiste - ważna informacja

  2023.12.27

  Uprzejmie informujemy, że ze względu na konieczność zapewnienia bezpiecznego wdrożenia z dniem 29 grudnia 2023 roku rozwiązań technicznych umożliwiających świadczenie usług związanych z elektronicznym wnioskowaniem o dowód osobisty ...

Stronicowanie

Kontakt

Gmina Chojnów
ul. Fabryczna 1,
59-225 Chojnów
tel. +48 76 818 85 02

e-mail: urzad@gmina-chojnow.pl

Banery

Stopka