Gmina Chojnów

Wszystkie aktualności

Wszystkie aktualności

Stronicowanie

 • Szkolenie „Prawne aspekty przeciwdziałania przemocy w rodzinie” w ramach projektu „Gmina Chojnów bez przemocy”

  Szkolenie „Prawne aspekty przeciwdziałania przemocy w rodzinie” w ramach projektu „Gmina Chojnów bez przemocy”

  2023.12.05

  W dniu 20 listopada 2023 roku w Sali Urzędu Gminy Chojnów odbyło się szkolenie pt: „Prawne aspekty przeciwdziałania przemocy w rodzinie” dedykowane dla specjalistów w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Szkolenie jest częścią projektu „Gmina Chojnów bez przemocy” który realizowany jest przez Gminę Chojnów wraz z partnerami.

 • Gmina Chojnów zaprasza na szkolenie „Prawne aspekty przeciwdziałania przemocy w rodzinie”

  Gmina Chojnów zaprasza na szkolenie „Prawne aspekty przeciwdziałania przemocy w rodzinie”

  2023.11.15

  Gmina Chojnów zaprasza na szkolenie „Prawne aspekty przeciwdziałania przemocy w rodzinie” w ramach projektu „Gmina Chojnów bez przemocy” realizowanego w ramach Funduszu Małych Grantów 1 w Programie Sprawiedliwość, współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowanego na lata 2014-2021 oraz Ministerstwa Sprawiedliwości.

   

 • Rodzaje i formy przemocy

  Rodzaje i formy przemocy

  2023.11.07


  Klasyfikacji przemocy jest kilka, są one związane z jej specyfiką, ofiarą, czy też zachowaniem sprawcy. W niniejszym artykule skupimy się na wybranych rodzajach. Analizując literaturę przedmiotu pod kątem przejawów przemocy, wyróżnić można pięć jej podstawowych form.

   

   

 • Wyjaśnienia i definicje zjawiska przemocy

  Wyjaśnienia i definicje zjawiska przemocy

  2023.10.26

  W polskim porządku prawnym przemoc należy traktować w kategoriach zachowań negatywnych.  W przypadku przemocy w rodzinie wynikać ona może zarówno z dysfunkcji rodziny i jej członków jak  i może przyczyniać się do ich powstawania lub pogłębiania.
  Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia traktuje przemoc w rodzinie jako zamierzone i wykorzystujące przewagę sił, działanie przeciw członkowi rodziny, naruszające prawa i dobra osobiste, powodujące cierpienie i szkody.

 • Bezpłatne konsultacje nt. funduszy unijnych w urzędzie

  2023.10.23

  Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnej informacji o Funduszach Europejskich w ramach organizowanego w CHOJNOWIE Mobilnego Punktu Informacyjnego.

   

   

   

   

   

Stronicowanie

Kontakt

Gmina Chojnów
ul. Fabryczna 1,
59-225 Chojnów
tel. +48 76 818 85 02

e-mail: urzad@gmina-chojnow.pl

Banery

Stopka