Gmina Chojnów

Wszystkie aktualności

Wszystkie aktualności

Stronicowanie

 • Promesa na remont szkoły w Starym Łomie

  Promesa na remont szkoły w Starym Łomie

  2023.09.27

  We wtorek 26.09.2023 r. rząd ogłosił wyniki drugiej edycji Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. W tej turze Gmina Chojnów otrzyma dofinansowanie na zadanie pn. „Remont – termomodernizacja budynku nr 42 w Starym Łomie (Szkoła Podstawowa)”. Wartość promesy to 500 000 zł.

   

 • Energia z rolnictwa – darmowe szkolenia

  2023.09.27

  W imieniu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa oraz Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego i Biometanowego zapraszamy na darmowe szkolenie dla rolników, inwestorów i osób zainteresowanych tematyką zakładania biogazowni. 

 • Obowiązek zgłaszania zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków

  Obowiązek zgłaszania zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków

  2023.09.21

  Nowelizacja ustawy  z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (art. 3. ust. 3  ustawy Dz. U. z 2022, poz. 2519) nałożyła od 1 stycznia 2023 roku na wszystkie gminy w Polsce obowiązek prowadzenia elektronicznych ewidencji zbiorników bezodpływowych  ( szamb ) na nieczystości ciekle oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.

  W związku z powyższym zwracamy się z prośbą, aby każdy właściciel nieruchomości na terenie Gminy Chojnów wyposażonej w zbiornik bezodpływowy lub przydomową oczyszczalnię ścieków, zapoznał się z treścią niniejszej informacji i wypełnił załączoną ankietę.

   

 • W środę 20.09 kasa Urzędu Gminy Chojnów czynna do godz. 11:30

  W środę 20.09 kasa Urzędu Gminy Chojnów czynna do godz. 11:30

  2023.09.18
  Urząd Gminy Chojnów informuje, iż w środę 20 września br. kasa urzędu będzie czynna do godziny 11:30.
  Przepraszamy za utrudnienia.
 • Stypendia dla studentów

  Stypendia dla studentów

  2023.09.08

  Wójt Gminy Chojnów zaprasza do składania wniosków o przyznanie stypendiów dla studentów, którzy są mieszkańcami Gminy Chojnów oraz w roku akademickim 2022/23 uzyskali średnią ocen co najmniej 4,50. 

Stronicowanie

Kontakt

Gmina Chojnów
ul. Fabryczna 1,
59-225 Chojnów
tel. +48 76 818 85 02

e-mail: urzad@gmina-chojnow.pl

Banery

Stopka